• 1 Nguyễn Chí Linh
 • 2 Hưng Lê
 • 3 Nguyễn Thành Danh
 • 4 Thành Nguyễn
 • 5 Hoàng Thái
-50%

LMHT #15718

LMHT #15718

 • Rank: Cao Thủ
 • Khung B.K
 • Tướng: 155
 • Trang Phục: 160
 • Bảng Ngọc: 2
1.000.000đ
 • Rank: Cao Thủ
 • Tướng: 155
 • Trang Phục: 160

MUA NGAY

-50% PAX JAX

LMHT #15703

LMHT #15703

 • Rank: Bạc III
 • Khung: ?
 • Tướng: 57
 • Trang Phục: 31
 • Bảng Ngọc: 2
1.000.000đ
 • Rank: Bạc III
 • Tướng: 57
 • Trang Phục: 31

MUA NGAY

-50%

LMHT #15702

LMHT #15702

 • Rank: B.Kim III
 • Khung Vàng
 • Tướng: 144
 • Trang Phục: 99
 • Bảng Ngọc: 2
450.000đ
 • Rank: B.Kim III
 • Tướng: 144
 • Trang Phục: 99

MUA NGAY

-50%

LMHT #15669

LMHT #15669

 • Rank: ?
 • Khung: ?
 • Tướng: 147
 • Trang Phục: 120
 • Bảng Ngọc: 2
500.000đ
 • Rank: ?
 • Tướng: 147
 • Trang Phục: 120

MUA NGAY