• 1 Nguyễn Chí Linh
 • 2 Thành Nguyễn
 • 3 Hưng Lê
 • 4 Nguyễn Thành Danh
 • 5 Hoàng Thái
-50%

LMHT #16557

LMHT #16557

 • Rank: Vàng II
 • Khung: ?
 • Tướng: 93
 • Trang Phục: 76
 • Bảng Ngọc: ?
250.000đ
 • Rank: Vàng II
 • Tướng: 93
 • Trang Phục: 76

MUA NGAY

-50%

LMHT #16550

LMHT #16550

 • Rank: Bạc III
 • Khung Vàng
 • Tướng: 147
 • Trang Phục: 363
 • Bảng Ngọc: ?
1.500.000đ
 • Rank: Bạc III
 • Tướng: 147
 • Trang Phục: 363

MUA NGAY

-50%

LMHT #16526

LMHT #16526

 • Rank: Vàng IV
 • Khung Vàng
 • Tướng: 159
 • Trang Phục: 248
 • Bảng Ngọc: ?
1.000.000đ
 • Rank: Vàng IV
 • Tướng: 159
 • Trang Phục: 248

MUA NGAY

-50%

LMHT #16472

LMHT #16472

 • Rank: Vàng III
 • Khung Vàng
 • Tướng: 159
 • Trang Phục: 283
 • Bảng Ngọc: ?
1.000.000đ
 • Rank: Vàng III
 • Tướng: 159
 • Trang Phục: 283

MUA NGAY

-50%

LMHT #16437

LMHT #16437

 • Rank: B.Kim I
 • Khung: ?
 • Tướng: 159
 • Trang Phục: 1150
 • Bảng Ngọc: ?
8.000.000đ
 • Rank: B.Kim I
 • Tướng: 159
 • Trang Phục: 1150

MUA NGAY

-50%

LMHT #16401

LMHT #16401

 • Rank: ?
 • Khung B.K
 • Tướng: 157
 • Trang Phục: 320
 • Bảng Ngọc: ?
1.200.000đ
 • Rank: ?
 • Tướng: 157
 • Trang Phục: 320

MUA NGAY

-50%

LMHT #16380

LMHT #16380

 • Rank: Bạc II
 • Khung Vàng
 • Tướng: 159
 • Trang Phục: 258
 • Bảng Ngọc: ?
1.250.000đ
 • Rank: Bạc II
 • Tướng: 159
 • Trang Phục: 258

MUA NGAY

-50%

LMHT #16358

LMHT #16358

 • Rank: ?
 • Khung B.K
 • Tướng: 158
 • Trang Phục: 1022
 • Bảng Ngọc: ?
7.000.000đ
 • Rank: ?
 • Tướng: 158
 • Trang Phục: 1022

MUA NGAY

-50%

LMHT #16303

LMHT #16303

 • Rank: ?
 • Khung Vàng
 • Tướng: 157
 • Trang Phục: 1215
 • Bảng Ngọc: ?
12.500.000đ
 • Rank: ?
 • Tướng: 157
 • Trang Phục: 1215

MUA NGAY

-50%

LMHT #16299

LMHT #16299

 • Rank: ?
 • Khung B.K
 • Tướng: 158
 • Trang Phục: 1022
 • Bảng Ngọc: ?
6.500.000đ
 • Rank: ?
 • Tướng: 158
 • Trang Phục: 1022

MUA NGAY