• 1 Nguyễn Chí Linh
 • 2 Thành Nguyễn
 • 3 Hưng Lê
 • 4 Nguyễn Thành Danh
 • 5 Hoàng Thái
-50%

LMHT #16032

LMHT #16032

 • Rank: K.Cương IV
 • Khung: ?
 • Tướng: 66
 • Trang Phục: 49
 • Bảng Ngọc: ?
400.000đ
 • Rank: K.Cương IV
 • Tướng: 66
 • Trang Phục: 49

MUA NGAY

-50%

LMHT #16031

LMHT #16031

 • Rank: Bạc I
 • Khung Vàng
 • Tướng: 129
 • Trang Phục: 115
 • Bảng Ngọc: ?
450.000đ
 • Rank: Bạc I
 • Tướng: 129
 • Trang Phục: 115

MUA NGAY

-50%

LMHT #16028

LMHT #16028

 • Rank: B.Kim IV
 • Khung B.K
 • Tướng: 61
 • Trang Phục: 17
 • Bảng Ngọc: ?
100.000đ
 • Rank: B.Kim IV
 • Tướng: 61
 • Trang Phục: 17

MUA NGAY

-50%

LMHT #16024

LMHT #16024

 • Rank: Bạc IV
 • Khung: ?
 • Tướng: 113
 • Trang Phục: 72
 • Bảng Ngọc: ?
300.000đ
 • Rank: Bạc IV
 • Tướng: 113
 • Trang Phục: 72

MUA NGAY