• 1 Nguyễn Chí Linh
 • 2 Hưng Lê
 • 3 Nguyễn Thành Danh
 • 4 Thành Nguyễn
 • 5 Hoàng Thái
-50%

LMHT #15839

LMHT #15839

 • Rank: Đồng II
 • Khung: ?
 • Tướng: 23
 • Trang Phục: 1
 • Bảng Ngọc: 2
50.000đ
 • Rank: Đồng II
 • Tướng: 23
 • Trang Phục: 1

MUA NGAY

-50%

LMHT #15833

LMHT #15833

 • Rank: ?
 • Khung: ?
 • Tướng: 149
 • Trang Phục: 264
 • Bảng Ngọc: 2
1.000.000đ
 • Rank: ?
 • Tướng: 149
 • Trang Phục: 264

MUA NGAY

-50%

LMHT #15832

LMHT #15832

 • Rank: Đồng II
 • Khung Bạc
 • Tướng: 121
 • Trang Phục: 37
 • Bảng Ngọc: 2
200.000đ
 • Rank: Đồng II
 • Tướng: 121
 • Trang Phục: 37

MUA NGAY

-50%

LMHT #15831

LMHT #15831

 • Rank: Đồng I
 • Khung Bạc
 • Tướng: 106
 • Trang Phục: 63
 • Bảng Ngọc: 2
300.000đ
 • Rank: Đồng I
 • Tướng: 106
 • Trang Phục: 63

MUA NGAY

-50%

LMHT #15830

LMHT #15830

 • Rank: ?
 • Khung: ?
 • Tướng: 155
 • Trang Phục: 109
 • Bảng Ngọc: 2
400.000đ
 • Rank: ?
 • Tướng: 155
 • Trang Phục: 109

MUA NGAY

-50%

LMHT #15821

LMHT #15821

 • Rank: B.Kim II
 • Khung Vàng
 • Tướng: 156
 • Trang Phục: 126
 • Bảng Ngọc: 2
550.000đ
 • Rank: B.Kim II
 • Tướng: 156
 • Trang Phục: 126

MUA NGAY

-50%

LMHT #15820

LMHT #15820

 • Rank: Bạc II
 • Khung Bạc
 • Tướng: 139
 • Trang Phục: 108
 • Bảng Ngọc: 2
500.000đ
 • Rank: Bạc II
 • Tướng: 139
 • Trang Phục: 108

MUA NGAY