• 1 Nguyễn Chí Linh
 • 2 Hưng Lê
 • 3 Nguyễn Thành Danh
 • 4 Hoàng Thái
 • 5 Thái Việt
-50%

LMHT #14628

LMHT #14628

 • Rank: Bạc I
 • Khung Vàng
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 238
 • Bảng Ngọc: 2
1.100.000đ
 • Rank: Bạc I
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 238

MUA NGAY

-50%

LMHT #14627

LMHT #14627

 • Rank: B.Kim IV
 • Khung B.K
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 198
 • Bảng Ngọc: 2
900.000đ
 • Rank: B.Kim IV
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 198

MUA NGAY

-50%

LMHT #14626

LMHT #14626

 • Rank: B.Kim I
 • Khung K.C
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 138
 • Bảng Ngọc: 2
650.000đ
 • Rank: B.Kim I
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 138

MUA NGAY

-50%

LMHT #14624

LMHT #14624

 • Rank: Bạc II
 • Khung Vàng
 • Tướng: 143
 • Trang Phục: 92
 • Bảng Ngọc: 2
450.000đ
 • Rank: Bạc II
 • Tướng: 143
 • Trang Phục: 92

MUA NGAY

-50%

LMHT #14623

LMHT #14623

 • Rank: Vàng I
 • Khung: ?
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 117
 • Bảng Ngọc: 2
550.000đ
 • Rank: Vàng I
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 117

MUA NGAY

-50%

LMHT #14622

LMHT #14622

 • Rank: K.Cương III
 • Khung B.K
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 149
 • Bảng Ngọc: 2
650.000đ
 • Rank: K.Cương III
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 149

MUA NGAY

-50%

LMHT #14621

LMHT #14621

 • Rank: Vàng III
 • Khung Vàng
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 125
 • Bảng Ngọc: 2
600.000đ
 • Rank: Vàng III
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 125

MUA NGAY

-50%

LMHT #14620

LMHT #14620

 • Rank: K.Cương I
 • Khung K.C
 • Tướng: 100
 • Trang Phục: 46
 • Bảng Ngọc: 2
400.000đ
 • Rank: K.Cương I
 • Tướng: 100
 • Trang Phục: 46

MUA NGAY

-50%

LMHT #14619

LMHT #14619

 • Rank: K.Cương IV
 • Khung K.C
 • Tướng: 145
 • Trang Phục: 206
 • Bảng Ngọc: 2
1.000.000đ
 • Rank: K.Cương IV
 • Tướng: 145
 • Trang Phục: 206

MUA NGAY

-50%

LMHT #14618

LMHT #14618

 • Rank: Vàng IV
 • Khung B.K
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 202
 • Bảng Ngọc: 2
900.000đ
 • Rank: Vàng IV
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 202

MUA NGAY