• 1 Nguyễn Chí Linh
 • 2 Hưng Lê
 • 3 Nguyễn Thành Danh
 • 4 Thái Việt
 • 5 Hung Le
-50%

LMHT #14361

LMHT #14361

 • Rank: K.Cương III
 • Khung: ?
 • Tướng: 62
 • Trang Phục: 28
 • Bảng Ngọc: 2
600.000đ
 • Rank: K.Cương III
 • Tướng: 62
 • Trang Phục: 28

MUA NGAY

-50%

LMHT #14359

LMHT #14359

 • Rank: K.Cương IV
 • Khung B.K
 • Tướng: 111
 • Trang Phục: 89
 • Bảng Ngọc: 2
800.000đ
 • Rank: K.Cương IV
 • Tướng: 111
 • Trang Phục: 89

MUA NGAY

-50%

LMHT #14355

LMHT #14355

 • Rank: K.Cương IV
 • Khung K.C
 • Tướng: 73
 • Trang Phục: 31
 • Bảng Ngọc: 2
500.000đ
 • Rank: K.Cương IV
 • Tướng: 73
 • Trang Phục: 31

MUA NGAY

-50%

LMHT #14353

LMHT #14353

 • Rank: Vàng I
 • Khung B.K
 • Tướng: 117
 • Trang Phục: 59
 • Bảng Ngọc: 2
350.000đ
 • Rank: Vàng I
 • Tướng: 117
 • Trang Phục: 59

MUA NGAY

-50%

LMHT #14352

LMHT #14352

 • Rank: Vàng III
 • Khung B.K
 • Tướng: 140
 • Trang Phục: 70
 • Bảng Ngọc: 2
450.000đ
 • Rank: Vàng III
 • Tướng: 140
 • Trang Phục: 70

MUA NGAY

-50%

LMHT #14351

LMHT #14351

 • Rank: Bạc II
 • Khung Vàng
 • Tướng: 128
 • Trang Phục: 66
 • Bảng Ngọc: 2
400.000đ
 • Rank: Bạc II
 • Tướng: 128
 • Trang Phục: 66

MUA NGAY

-50%

LMHT #14345

LMHT #14345

 • Rank: Đồng I
 • Khung: ?
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 359
 • Bảng Ngọc: 2
2.000.000đ
 • Rank: Đồng I
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 359

MUA NGAY

-50%

LMHT #14344

LMHT #14344

 • Rank: Vàng I
 • Khung K.C
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 116
 • Bảng Ngọc: 2
650.000đ
 • Rank: Vàng I
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 116

MUA NGAY