TOP NẠP THẺ

 • 1 Thái Việt
 • 2 Hung Le
 • 3 Gì Đấy
 • 4 Nguyễn Chí Linh
 • 5 Nam Lê
-30%

LMHT #4746

LMHT #4746

 • Rank: K.Cương II
 • Khung K.C
 • Tướng: 122
 • Trang Phục: 91
 • Bảng Ngọc: 2
700.000đ
 • Rank: K.Cương II
 • Tướng: 122
 • Trang Phục: 91

MUA NGAY

-30%

LMHT #4745

LMHT #4745

 • Rank: Vàng III
 • Khung B.K
 • Tướng: 144
 • Trang Phục: 131
 • Bảng Ngọc: 2
700.000đ
 • Rank: Vàng III
 • Tướng: 144
 • Trang Phục: 131

MUA NGAY

-30%

LMHT #4744

LMHT #4744

 • Rank: Bạc I
 • Khung Vàng
 • Tướng: 141
 • Trang Phục: 72
 • Bảng Ngọc: 2
420.000đ
 • Rank: Bạc I
 • Tướng: 141
 • Trang Phục: 72

MUA NGAY

-30%

LMHT #4743

LMHT #4743

 • Rank: Vàng II
 • Khung Vàng
 • Tướng: 128
 • Trang Phục: 48
 • Bảng Ngọc: 2
315.000đ
 • Rank: Vàng II
 • Tướng: 128
 • Trang Phục: 48

MUA NGAY

-30%

LMHT #4742

LMHT #4742

 • Rank: Vàng IV
 • Khung Vàng
 • Tướng: 144
 • Trang Phục: 183
 • Bảng Ngọc: 2
1.050.000đ
 • Rank: Vàng IV
 • Tướng: 144
 • Trang Phục: 183

MUA NGAY

-30%

LMHT #4739

LMHT #4739

 • Rank: Vàng III
 • Khung Vàng
 • Tướng: 144
 • Trang Phục: 163
 • Bảng Ngọc: 2
805.000đ
 • Rank: Vàng III
 • Tướng: 144
 • Trang Phục: 163

MUA NGAY

-30%

LMHT #4738

LMHT #4738

 • Rank: K.Cương IV
 • Khung K.C
 • Tướng: 144
 • Trang Phục: 99
 • Bảng Ngọc: 2
700.000đ
 • Rank: K.Cương IV
 • Tướng: 144
 • Trang Phục: 99

MUA NGAY

-30%

LMHT #4735

LMHT #4735

 • Rank: Vàng IV
 • Khung Vàng
 • Tướng: 132
 • Trang Phục: 90
 • Bảng Ngọc: 2
490.000đ
 • Rank: Vàng IV
 • Tướng: 132
 • Trang Phục: 90

MUA NGAY

-30%

LMHT #4732

LMHT #4732

 • Rank: K.Cương III
 • Khung K.C
 • Tướng: 144
 • Trang Phục: 108
 • Bảng Ngọc: 2
700.000đ
 • Rank: K.Cương III
 • Tướng: 144
 • Trang Phục: 108

MUA NGAY

-30%

LMHT #4730

LMHT #4730

 • Rank: B.Kim IV
 • Khung B.K
 • Tướng: 144
 • Trang Phục: 62
 • Bảng Ngọc: 2
385.000đ
 • Rank: B.Kim IV
 • Tướng: 144
 • Trang Phục: 62

MUA NGAY

Liên Hệ Với Admin (Ấn Vào)