TOP NẠP THẺ

 • 1 Nguyễn Chí Linh
 • 2 Hưng Lê
 • 3 Thái Việt
 • 4 Hung Le
 • 5 Nguyễn Thành Danh
-40%

LMHT #8286

LMHT #8286

 • Rank: B.Kim IV
 • Khung Vàng
 • Tướng: 143
 • Trang Phục: 102
 • Bảng Ngọc: 2
510.000đ
 • Rank: B.Kim IV
 • Tướng: 143
 • Trang Phục: 102

MUA NGAY

-40%

LMHT #8285

LMHT #8285

 • Rank: Vàng IV
 • Khung Vàng
 • Tướng: 112
 • Trang Phục: 24
 • Bảng Ngọc: 2
240.000đ
 • Rank: Vàng IV
 • Tướng: 112
 • Trang Phục: 24

MUA NGAY

-40%

LMHT #8284

LMHT #8284

 • Rank: Vàng IV
 • Khung Vàng
 • Tướng: 105
 • Trang Phục: 33
 • Bảng Ngọc: 2
270.000đ
 • Rank: Vàng IV
 • Tướng: 105
 • Trang Phục: 33

MUA NGAY

-40%

LMHT #8283

LMHT #8283

 • Rank: B.Kim IV
 • Khung Vàng
 • Tướng: 111
 • Trang Phục: 40
 • Bảng Ngọc: 2
360.000đ
 • Rank: B.Kim IV
 • Tướng: 111
 • Trang Phục: 40

MUA NGAY

-40%

LMHT #8282

LMHT #8282

 • Rank: B.Kim II
 • Khung B.K
 • Tướng: 145
 • Trang Phục: 95
 • Bảng Ngọc: 2
510.000đ
 • Rank: B.Kim II
 • Tướng: 145
 • Trang Phục: 95

MUA NGAY

-40%

LMHT #8281

LMHT #8281

 • Rank: B.Kim IV
 • Khung Vàng
 • Tướng: 101
 • Trang Phục: 23
 • Bảng Ngọc: 2
270.000đ
 • Rank: B.Kim IV
 • Tướng: 101
 • Trang Phục: 23

MUA NGAY

-40%

LMHT #8279

LMHT #8279

 • Rank: Vàng I
 • Khung B.K
 • Tướng: 76
 • Trang Phục: 35
 • Bảng Ngọc: 2
300.000đ
 • Rank: Vàng I
 • Tướng: 76
 • Trang Phục: 35

MUA NGAY

-40%

LMHT #8278

LMHT #8278

 • Rank: B.Kim III
 • Khung Vàng
 • Tướng: 144
 • Trang Phục: 50
 • Bảng Ngọc: 2
360.000đ
 • Rank: B.Kim III
 • Tướng: 144
 • Trang Phục: 50

MUA NGAY

-40%

LMHT #8277

LMHT #8277

 • Rank: Vàng III
 • Khung Vàng
 • Tướng: 108
 • Trang Phục: 55
 • Bảng Ngọc: 2
402.000đ
 • Rank: Vàng III
 • Tướng: 108
 • Trang Phục: 55

MUA NGAY

-40%

LMHT #8276

LMHT #8276

 • Rank: Vàng II
 • Khung B.K
 • Tướng: 145
 • Trang Phục: 105
 • Bảng Ngọc: 2
540.000đ
 • Rank: Vàng II
 • Tướng: 145
 • Trang Phục: 105

MUA NGAY

-40%

LMHT #8275

LMHT #8275

 • Rank: Vàng IV
 • Khung Bạc
 • Tướng: 110
 • Trang Phục: 32
 • Bảng Ngọc: 2
300.000đ
 • Rank: Vàng IV
 • Tướng: 110
 • Trang Phục: 32

MUA NGAY