• 1 Nguyễn Chí Linh
 • 2 Thành Nguyễn
 • 3 Hưng Lê
 • 4 Nguyễn Thành Danh
 • 5 Hoàng Thái
-50%

LMHT #16617

LMHT #16617

 • Rank: ?
 • Khung: ?
 • Tướng: 162
 • Trang Phục: 213
 • Bảng Ngọc: ?
800.000đ
 • Rank: ?
 • Tướng: 162
 • Trang Phục: 213

MUA NGAY

-50%

LMHT #16616

LMHT #16616

 • Rank: ?
 • Khung: ?
 • Tướng: 121
 • Trang Phục: 128
 • Bảng Ngọc: ?
550.000đ
 • Rank: ?
 • Tướng: 121
 • Trang Phục: 128

MUA NGAY

-50%

LMHT #16615

LMHT #16615

 • Rank: ?
 • Khung: ?
 • Tướng: 117
 • Trang Phục: 125
 • Bảng Ngọc: ?
550.000đ
 • Rank: ?
 • Tướng: 117
 • Trang Phục: 125

MUA NGAY

-50%

LMHT #16614

LMHT #16614

 • Rank: ?
 • Khung: ?
 • Tướng: 162
 • Trang Phục: 162
 • Bảng Ngọc: ?
650.000đ
 • Rank: ?
 • Tướng: 162
 • Trang Phục: 162

MUA NGAY

-50%

LMHT #16613

LMHT #16613

 • Rank: ?
 • Khung: ?
 • Tướng: 162
 • Trang Phục: 234
 • Bảng Ngọc: ?
800.000đ
 • Rank: ?
 • Tướng: 162
 • Trang Phục: 234

MUA NGAY

-50%

LMHT #16611

LMHT #16611

 • Rank: ?
 • Khung: ?
 • Tướng: 162
 • Trang Phục: 179
 • Bảng Ngọc: ?
700.000đ
 • Rank: ?
 • Tướng: 162
 • Trang Phục: 179

MUA NGAY

-50%

LMHT #16610

LMHT #16610

 • Rank: ?
 • Khung: ?
 • Tướng: 162
 • Trang Phục: 170
 • Bảng Ngọc: ?
700.000đ
 • Rank: ?
 • Tướng: 162
 • Trang Phục: 170

MUA NGAY

-50%

LMHT #16605

LMHT #16605

 • Rank: ?
 • Khung: ?
 • Tướng: 152
 • Trang Phục: 140
 • Bảng Ngọc: ?
600.000đ
 • Rank: ?
 • Tướng: 152
 • Trang Phục: 140

MUA NGAY

-50%

LMHT #16609

LMHT #16609

 • Rank: ?
 • Khung: ?
 • Tướng: 161
 • Trang Phục: 145
 • Bảng Ngọc: ?
600.000đ
 • Rank: ?
 • Tướng: 161
 • Trang Phục: 145

MUA NGAY

-50%

LMHT #16591

LMHT #16591

 • Rank: ?
 • Khung: ?
 • Tướng: 161
 • Trang Phục: 193
 • Bảng Ngọc: ?
700.000đ
 • Rank: ?
 • Tướng: 161
 • Trang Phục: 193

MUA NGAY

-50%

LMHT #16567

LMHT #16567

 • Rank: Bạc I
 • Khung: ?
 • Tướng: 159
 • Trang Phục: 1216
 • Bảng Ngọc: ?
8.000.000đ
 • Rank: Bạc I
 • Tướng: 159
 • Trang Phục: 1216

MUA NGAY