• 1 Nguyễn Chí Linh
 • 2 Thành Nguyễn
 • 3 Hưng Lê
 • 4 Nguyễn Thành Danh
 • 5 Hoàng Thái
-50%

LMHT #16594

LMHT #16594

 • Rank: ?
 • Khung: ?
 • Tướng: 105
 • Trang Phục: 128
 • Bảng Ngọc: ?
500.000đ
 • Rank: ?
 • Tướng: 105
 • Trang Phục: 128

MUA NGAY

-50%

LMHT #16593

LMHT #16593

 • Rank: ?
 • Khung: ?
 • Tướng: 115
 • Trang Phục: 130
 • Bảng Ngọc: ?
500.000đ
 • Rank: ?
 • Tướng: 115
 • Trang Phục: 130

MUA NGAY

-50%

LMHT #16591

LMHT #16591

 • Rank: ?
 • Khung: ?
 • Tướng: 161
 • Trang Phục: 193
 • Bảng Ngọc: ?
700.000đ
 • Rank: ?
 • Tướng: 161
 • Trang Phục: 193

MUA NGAY

-50%

LMHT #16589

LMHT #16589

 • Rank: ?
 • Khung: ?
 • Tướng: 132
 • Trang Phục: 186
 • Bảng Ngọc: ?
600.000đ
 • Rank: ?
 • Tướng: 132
 • Trang Phục: 186

MUA NGAY

-50%

LMHT #16588

LMHT #16588

 • Rank: ?
 • Khung: ?
 • Tướng: 105
 • Trang Phục: 100
 • Bảng Ngọc: ?
400.000đ
 • Rank: ?
 • Tướng: 105
 • Trang Phục: 100

MUA NGAY