• 1 Nguyễn Chí Linh
 • 2 Thành Nguyễn
 • 3 Hưng Lê
 • 4 Nguyễn Thành Danh
 • 5 Hoàng Thái
-50%

LMHT #16263

LMHT #16263

 • Rank: B.Kim I
 • Khung: ?
 • Tướng: 158
 • Trang Phục: 241
 • Bảng Ngọc: ?
1.000.000đ
 • Rank: B.Kim I
 • Tướng: 158
 • Trang Phục: 241

MUA NGAY

-50%

LMHT #16259

LMHT #16259

 • Rank: Vàng I
 • Khung: ?
 • Tướng: 158
 • Trang Phục: 204
 • Bảng Ngọc: ?
800.000đ
 • Rank: Vàng I
 • Tướng: 158
 • Trang Phục: 204

MUA NGAY

-50%

LMHT #16258

LMHT #16258

 • Rank: K.Cương IV
 • Khung: ?
 • Tướng: 119
 • Trang Phục: 88
 • Bảng Ngọc: ?
400.000đ
 • Rank: K.Cương IV
 • Tướng: 119
 • Trang Phục: 88

MUA NGAY

-50%

LMHT #16255

LMHT #16255

 • Rank: K.Cương IV
 • Khung: ?
 • Tướng: 96
 • Trang Phục: 56
 • Bảng Ngọc: ?
400.000đ
 • Rank: K.Cương IV
 • Tướng: 96
 • Trang Phục: 56

MUA NGAY

-50%

LMHT #16253

LMHT #16253

 • Rank: K.Cương I
 • Khung Cao Thủ
 • Tướng: 157
 • Trang Phục: 260
 • Bảng Ngọc: ?
1.350.000đ
 • Rank: K.Cương I
 • Tướng: 157
 • Trang Phục: 260

MUA NGAY

-50%

LMHT #16252

LMHT #16252

 • Rank: Bạc IV
 • Khung: ?
 • Tướng: 157
 • Trang Phục: 385
 • Bảng Ngọc: ?
1.850.000đ
 • Rank: Bạc IV
 • Tướng: 157
 • Trang Phục: 385

MUA NGAY

-50%

LMHT #16247

LMHT #16247

 • Rank: B.Kim IV
 • Khung B.K
 • Tướng: 157
 • Trang Phục: 756
 • Bảng Ngọc: ?
3.750.000đ
 • Rank: B.Kim IV
 • Tướng: 157
 • Trang Phục: 756

MUA NGAY