• 1 Nguyễn Chí Linh
 • 2 Thành Nguyễn
 • 3 Hưng Lê
 • 4 Nguyễn Thành Danh
 • 5 Hoàng Thái
-50%

LMHT #15978

LMHT #15978

 • Rank: Cao Thủ
 • Khung Vàng
 • Tướng: 156
 • Trang Phục: 124
 • Bảng Ngọc: ?
1.000.000đ
 • Rank: Cao Thủ
 • Tướng: 156
 • Trang Phục: 124

MUA NGAY

-50%

LMHT #15975

LMHT #15975

 • Rank: Vàng III
 • Khung: ?
 • Tướng: 33
 • Trang Phục: 2
 • Bảng Ngọc: ?
70.000đ
 • Rank: Vàng III
 • Tướng: 33
 • Trang Phục: 2

MUA NGAY

-50%

LMHT #15967

LMHT #15967

 • Rank: Cao Thủ
 • Khung K.C
 • Tướng: 73
 • Trang Phục: 52
 • Bảng Ngọc: 2
1.000.000đ
 • Rank: Cao Thủ
 • Tướng: 73
 • Trang Phục: 52

MUA NGAY