• 1 Nguyễn Chí Linh
 • 2 Hưng Lê
 • 3 Nguyễn Thành Danh
 • 4 Hoàng Thái
 • 5 Thái Việt
-50%

LMHT #15622

LMHT #15622

 • Rank: Thách Đấu
 • Khung: ?
 • Tướng: 26
 • Trang Phục: 1
 • Bảng Ngọc: 2
1.500.000đ
 • Rank: Thách Đấu
 • Tướng: 26
 • Trang Phục: 1

MUA NGAY

-50%

LMHT #15621

LMHT #15621

 • Rank: Cao Thủ
 • Khung: ?
 • Tướng: 22
 • Trang Phục: 1
 • Bảng Ngọc: 2
1.000.000đ
 • Rank: Cao Thủ
 • Tướng: 22
 • Trang Phục: 1

MUA NGAY

-50%

LMHT #15619

LMHT #15619

 • Rank: Cao Thủ
 • Khung: ?
 • Tướng: 42
 • Trang Phục: 7
 • Bảng Ngọc: 2
1.200.000đ
 • Rank: Cao Thủ
 • Tướng: 42
 • Trang Phục: 7

MUA NGAY

-50%

LMHT #15615

LMHT #15615

 • Rank: Vàng I
 • Khung B.K
 • Tướng: 155
 • Trang Phục: 206
 • Bảng Ngọc: 2
1.000.000đ
 • Rank: Vàng I
 • Tướng: 155
 • Trang Phục: 206

MUA NGAY

-50%

LMHT #15612

LMHT #15612

 • Rank: ?
 • Khung: ?
 • Tướng: 150
 • Trang Phục: 276
 • Bảng Ngọc: 2
1.200.000đ
 • Rank: ?
 • Tướng: 150
 • Trang Phục: 276

MUA NGAY