TOP NẠP THẺ

 • 1 Nam Lê
 • 2 Thái Việt
 • 3 La Nhân Đạo
 • 4 Xin Em Đừng
 • 5 Nguyễn Việt
-25%

LMHT #2384

LMHT #2384

 • Rank: Bạc III
 • Khung Vàng
 • Tướng: 143
 • Trang Phục: 104
 • Bảng Ngọc: 2
525.000đ
 • Rank: Bạc III
 • Tướng: 143
 • Trang Phục: 104

MUA NGAY

-25%

LMHT #2118

LMHT #2118

 • Rank: B.Kim I
 • Khung K.C
 • Tướng: 115
 • Trang Phục: 45
 • Bảng Ngọc: 2
412.500đ
 • Rank: B.Kim I
 • Tướng: 115
 • Trang Phục: 45

MUA NGAY

-25%

LMHT #2116

LMHT #2116

 • Rank: Vàng III
 • Khung B.K
 • Tướng: 96
 • Trang Phục: 27
 • Bảng Ngọc: 2
127.500đ
 • Rank: Vàng III
 • Tướng: 96
 • Trang Phục: 27

MUA NGAY

-25%

LMHT #2115

LMHT #2115

 • Rank: B.Kim IV
 • Khung B.K
 • Tướng: 95
 • Trang Phục: 33
 • Bảng Ngọc: 2
202.500đ
 • Rank: B.Kim IV
 • Tướng: 95
 • Trang Phục: 33

MUA NGAY

-25%

LMHT #2112

LMHT #2112

 • Rank: K.Cương IV
 • Khung K.C
 • Tướng: 101
 • Trang Phục: 51
 • Bảng Ngọc: 2
450.000đ
 • Rank: K.Cương IV
 • Tướng: 101
 • Trang Phục: 51

MUA NGAY

-25%

LMHT #2104

LMHT #2104

 • Rank: B.Kim IV
 • Khung Vàng
 • Tướng: 143
 • Trang Phục: 92
 • Bảng Ngọc: 2
525.000đ
 • Rank: B.Kim IV
 • Tướng: 143
 • Trang Phục: 92

MUA NGAY

-25%

LMHT #2100

LMHT #2100

 • Rank: Vàng IV
 • Khung Vàng
 • Tướng: 105
 • Trang Phục: 58
 • Bảng Ngọc: 2
345.000đ
 • Rank: Vàng IV
 • Tướng: 105
 • Trang Phục: 58

MUA NGAY

Liên Hệ Với Admin (Ấn Vào)