• 1 Nguyễn Chí Linh
 • 2 Thành Nguyễn
 • 3 Hưng Lê
 • 4 Nguyễn Thành Danh
 • 5 Hoàng Thái
-50%

LMHT #16104

LMHT #16104

 • Rank: Vàng III
 • Khung Vàng
 • Tướng: 156
 • Trang Phục: 659
 • Bảng Ngọc: ?
2.500.000đ
 • Rank: Vàng III
 • Tướng: 156
 • Trang Phục: 659

MUA NGAY

-50%

LMHT #16103

LMHT #16103

 • Rank: K.Cương IV
 • Khung: ?
 • Tướng: 157
 • Trang Phục: 169
 • Bảng Ngọc: ?
550.000đ
 • Rank: K.Cương IV
 • Tướng: 157
 • Trang Phục: 169

MUA NGAY

-50%

LMHT #16102

LMHT #16102

 • Rank: K.Cương III
 • Khung K.C
 • Tướng: 109
 • Trang Phục: 113
 • Bảng Ngọc: ?
450.000đ
 • Rank: K.Cương III
 • Tướng: 109
 • Trang Phục: 113

MUA NGAY

-50%

LMHT #16098

LMHT #16098

 • Rank: Vàng III
 • Khung Vàng
 • Tướng: 157
 • Trang Phục: 209
 • Bảng Ngọc: ?
750.000đ
 • Rank: Vàng III
 • Tướng: 157
 • Trang Phục: 209

MUA NGAY

-50%

LMHT #16094

LMHT #16094

 • Rank: Bạc IV
 • Khung Bạc
 • Tướng: 125
 • Trang Phục: 143
 • Bảng Ngọc: ?
450.000đ
 • Rank: Bạc IV
 • Tướng: 125
 • Trang Phục: 143

MUA NGAY

-50%

LMHT #16093

LMHT #16093

 • Rank: B.Kim I
 • Khung B.K
 • Tướng: 151
 • Trang Phục: 141
 • Bảng Ngọc: ?
500.000đ
 • Rank: B.Kim I
 • Tướng: 151
 • Trang Phục: 141

MUA NGAY

-50%

LMHT #16082

LMHT #16082

 • Rank: Vàng IV
 • Khung: ?
 • Tướng: 157
 • Trang Phục: 128
 • Bảng Ngọc: ?
450.000đ
 • Rank: Vàng IV
 • Tướng: 157
 • Trang Phục: 128

MUA NGAY