• 1 Nguyễn Chí Linh
 • 2 Thành Nguyễn
 • 3 Hưng Lê
 • 4 Nguyễn Thành Danh
 • 5 Hoàng Thái
-50%

LMHT #16605

LMHT #16605

 • Rank: ?
 • Khung: ?
 • Tướng: 152
 • Trang Phục: 140
 • Bảng Ngọc: ?
650.000đ
 • Rank: ?
 • Tướng: 152
 • Trang Phục: 140

MUA NGAY

-50%

LMHT #16604

LMHT #16604

 • Rank: ?
 • Khung: ?
 • Tướng: 151
 • Trang Phục: 185
 • Bảng Ngọc: ?
750.000đ
 • Rank: ?
 • Tướng: 151
 • Trang Phục: 185

MUA NGAY

-50%

LMHT #16591

LMHT #16591

 • Rank: ?
 • Khung: ?
 • Tướng: 161
 • Trang Phục: 193
 • Bảng Ngọc: ?
700.000đ
 • Rank: ?
 • Tướng: 161
 • Trang Phục: 193

MUA NGAY

-50%

LMHT #16588

LMHT #16588

 • Rank: ?
 • Khung: ?
 • Tướng: 105
 • Trang Phục: 100
 • Bảng Ngọc: ?
400.000đ
 • Rank: ?
 • Tướng: 105
 • Trang Phục: 100

MUA NGAY

-50%

LMHT #16567

LMHT #16567

 • Rank: Bạc I
 • Khung: ?
 • Tướng: 159
 • Trang Phục: 1216
 • Bảng Ngọc: ?
8.000.000đ
 • Rank: Bạc I
 • Tướng: 159
 • Trang Phục: 1216

MUA NGAY

-50%

LMHT #16565

LMHT #16565

 • Rank: ?
 • Khung K.C
 • Tướng: 159
 • Trang Phục: 1213
 • Bảng Ngọc: ?
7.500.000đ
 • Rank: ?
 • Tướng: 159
 • Trang Phục: 1213

MUA NGAY

-50%

LMHT #16437

LMHT #16437

 • Rank: B.Kim I
 • Khung: ?
 • Tướng: 159
 • Trang Phục: 1150
 • Bảng Ngọc: ?
8.000.000đ
 • Rank: B.Kim I
 • Tướng: 159
 • Trang Phục: 1150

MUA NGAY

-50%

LMHT #16358

LMHT #16358

 • Rank: ?
 • Khung B.K
 • Tướng: 158
 • Trang Phục: 1022
 • Bảng Ngọc: ?
7.000.000đ
 • Rank: ?
 • Tướng: 158
 • Trang Phục: 1022

MUA NGAY

-50%

LMHT #16303

LMHT #16303

 • Rank: ?
 • Khung Vàng
 • Tướng: 157
 • Trang Phục: 1215
 • Bảng Ngọc: ?
12.500.000đ
 • Rank: ?
 • Tướng: 157
 • Trang Phục: 1215

MUA NGAY