TOP NẠP THẺ

 • 1 Nguyễn Chí Linh
 • 2 Thái Việt
 • 3 Hung Le
 • 4 Gì Đấy
 • 5 Thành Nguyễn
-30%

LMHT #6236

LMHT #6236

 • Rank: K.Cương I
 • Khung: ?
 • Tướng: 42
 • Trang Phục: 11
 • Bảng Ngọc: 2
700.000đ
 • Rank: K.Cương I
 • Tướng: 42
 • Trang Phục: 11

MUA NGAY

-30%

LMHT #6234

LMHT #6234

 • Rank: Vàng IV
 • Khung Bạc
 • Tướng: 127
 • Trang Phục: 138
 • Bảng Ngọc: 2
770.000đ
 • Rank: Vàng IV
 • Tướng: 127
 • Trang Phục: 138

MUA NGAY

-30%

LMHT #6231

LMHT #6231

 • Rank: B.Kim III
 • Khung K.C
 • Tướng: 97
 • Trang Phục: 26
 • Bảng Ngọc: 2
350.000đ
 • Rank: B.Kim III
 • Tướng: 97
 • Trang Phục: 26

MUA NGAY

-30%

LMHT #6230

LMHT #6230

 • Rank: Vàng III
 • Khung B.K
 • Tướng: 145
 • Trang Phục: 102
 • Bảng Ngọc: 2
525.000đ
 • Rank: Vàng III
 • Tướng: 145
 • Trang Phục: 102

MUA NGAY

-30%

LMHT #6229

LMHT #6229

 • Rank: ?
 • Khung: ?
 • Tướng: 145
 • Trang Phục: 82
 • Bảng Ngọc: 2
490.000đ
 • Rank: ?
 • Tướng: 145
 • Trang Phục: 82

MUA NGAY

-30%

LMHT #6228

LMHT #6228

 • Rank: Vàng III
 • Khung Bạc
 • Tướng: 135
 • Trang Phục: 43
 • Bảng Ngọc: 2
315.000đ
 • Rank: Vàng III
 • Tướng: 135
 • Trang Phục: 43

MUA NGAY

-30%

LMHT #6227

LMHT #6227

 • Rank: B.Kim IV
 • Khung Bạc
 • Tướng: 139
 • Trang Phục: 38
 • Bảng Ngọc: 2
385.000đ
 • Rank: B.Kim IV
 • Tướng: 139
 • Trang Phục: 38

MUA NGAY

-30%

LMHT #6225

LMHT #6225

 • Rank: Bạc II
 • Khung Bạc
 • Tướng: 127
 • Trang Phục: 41
 • Bảng Ngọc: 2
301.000đ
 • Rank: Bạc II
 • Tướng: 127
 • Trang Phục: 41

MUA NGAY

-30%

LMHT #6224

LMHT #6224

 • Rank: Bạc IV
 • Khung Bạc
 • Tướng: 102
 • Trang Phục: 22
 • Bảng Ngọc: 2
245.000đ
 • Rank: Bạc IV
 • Tướng: 102
 • Trang Phục: 22

MUA NGAY

-30%

LMHT #6223

LMHT #6223

 • Rank: Đồng III
 • Khung: ?
 • Tướng: 106
 • Trang Phục: 23
 • Bảng Ngọc: 2
245.000đ
 • Rank: Đồng III
 • Tướng: 106
 • Trang Phục: 23

MUA NGAY

Liên Hệ Với Admin (Ấn Vào)