TOP NẠP THẺ

 • 1 Nguyễn Chí Linh
 • 2 Hưng Lê
 • 3 Nguyễn Thành Danh
 • 4 Thái Việt
 • 5 Hung Le
-40%

LMHT #13635

LMHT #13635

 • Rank: Cao Thủ
 • Khung K.C
 • Tướng: 132
 • Trang Phục: 100
 • Bảng Ngọc: 2
1.500.000đ
 • Rank: Cao Thủ
 • Tướng: 132
 • Trang Phục: 100

MUA NGAY

-40%

LMHT #13653

LMHT #13653

 • Rank: Vàng II
 • Khung Vàng
 • Tướng: 132
 • Trang Phục: 33
 • Bảng Ngọc: 2
300.000đ
 • Rank: Vàng II
 • Tướng: 132
 • Trang Phục: 33

MUA NGAY

-40%

LMHT #13651

LMHT #13651

 • Rank: K.Cương III
 • Khung Vàng
 • Tướng: 146
 • Trang Phục: 56
 • Bảng Ngọc: 2
480.000đ
 • Rank: K.Cương III
 • Tướng: 146
 • Trang Phục: 56

MUA NGAY

-40%

LMHT #13649

LMHT #13649

 • Rank: Vàng IV
 • Khung Bạc
 • Tướng: 146
 • Trang Phục: 49
 • Bảng Ngọc: 2
360.000đ
 • Rank: Vàng IV
 • Tướng: 146
 • Trang Phục: 49

MUA NGAY

-40%

LMHT #13648

LMHT #13648

 • Rank: B.Kim IV
 • Khung Vàng
 • Tướng: 135
 • Trang Phục: 73
 • Bảng Ngọc: 2
450.000đ
 • Rank: B.Kim IV
 • Tướng: 135
 • Trang Phục: 73

MUA NGAY

-40%

LMHT #13646

LMHT #13646

 • Rank: Vàng IV
 • Khung Vàng
 • Tướng: 144
 • Trang Phục: 83
 • Bảng Ngọc: 2
480.000đ
 • Rank: Vàng IV
 • Tướng: 144
 • Trang Phục: 83

MUA NGAY

-40%

LMHT #13645

LMHT #13645

 • Rank: Vàng II
 • Khung Vàng
 • Tướng: 135
 • Trang Phục: 59
 • Bảng Ngọc: 2
390.000đ
 • Rank: Vàng II
 • Tướng: 135
 • Trang Phục: 59

MUA NGAY

-40%

LMHT #13644

LMHT #13644

 • Rank: Vàng IV
 • Khung B.K
 • Tướng: 135
 • Trang Phục: 64
 • Bảng Ngọc: 2
390.000đ
 • Rank: Vàng IV
 • Tướng: 135
 • Trang Phục: 64

MUA NGAY

-40%

LMHT #13643

LMHT #13643

 • Rank: B.Kim III
 • Khung B.K
 • Tướng: 134
 • Trang Phục: 61
 • Bảng Ngọc: 2
420.000đ
 • Rank: B.Kim III
 • Tướng: 134
 • Trang Phục: 61

MUA NGAY

-40%

LMHT #13642

LMHT #13642

 • Rank: B.Kim II
 • Khung Vàng
 • Tướng: 145
 • Trang Phục: 94
 • Bảng Ngọc: 2
540.000đ
 • Rank: B.Kim II
 • Tướng: 145
 • Trang Phục: 94

MUA NGAY

-40%

LMHT #13641

LMHT #13641

 • Rank: K.Cương IV
 • Khung B.K
 • Tướng: 98
 • Trang Phục: 49
 • Bảng Ngọc: 2
510.000đ
 • Rank: K.Cương IV
 • Tướng: 98
 • Trang Phục: 49

MUA NGAY