• 1 Nguyễn Chí Linh
 • 2 Hưng Lê
 • 3 Nguyễn Thành Danh
 • 4 Hoàng Thái
 • 5 Thái Việt
-50%

LMHT #15110

LMHT #15110

 • Rank: Vàng III
 • Khung Vàng
 • Tướng: 77
 • Trang Phục: 40
 • Bảng Ngọc: 2
300.000đ
 • Rank: Vàng III
 • Tướng: 77
 • Trang Phục: 40

MUA NGAY

-50%

LMHT #15104

LMHT #15104

 • Rank: Vàng IV
 • Khung Bạc
 • Tướng: 104
 • Trang Phục: 43
 • Bảng Ngọc: 2
300.000đ
 • Rank: Vàng IV
 • Tướng: 104
 • Trang Phục: 43

MUA NGAY

-50%

LMHT #15102

LMHT #15102

 • Rank: Bạc III
 • Khung: ?
 • Tướng: 127
 • Trang Phục: 64
 • Bảng Ngọc: 2
400.000đ
 • Rank: Bạc III
 • Tướng: 127
 • Trang Phục: 64

MUA NGAY

-50%

LMHT #15101

LMHT #15101

 • Rank: Vàng IV
 • Khung Vàng
 • Tướng: 126
 • Trang Phục: 66
 • Bảng Ngọc: 2
350.000đ
 • Rank: Vàng IV
 • Tướng: 126
 • Trang Phục: 66

MUA NGAY

-50%

LMHT #15091

LMHT #15091

 • Rank: Vàng I
 • Khung B.K
 • Tướng: 149
 • Trang Phục: 88
 • Bảng Ngọc: 2
450.000đ
 • Rank: Vàng I
 • Tướng: 149
 • Trang Phục: 88

MUA NGAY

-50%

LMHT #15067

LMHT #15067

 • Rank: B.Kim IV
 • Khung B.K
 • Tướng: 143
 • Trang Phục: 67
 • Bảng Ngọc: 2
400.000đ
 • Rank: B.Kim IV
 • Tướng: 143
 • Trang Phục: 67

MUA NGAY

-50%

LMHT #15065

LMHT #15065

 • Rank: Vàng III
 • Khung Vàng
 • Tướng: 105
 • Trang Phục: 42
 • Bảng Ngọc: 2
300.000đ
 • Rank: Vàng III
 • Tướng: 105
 • Trang Phục: 42

MUA NGAY

-50%

LMHT #15064

LMHT #15064

 • Rank: B.Kim IV
 • Khung B.K
 • Tướng: 114
 • Trang Phục: 65
 • Bảng Ngọc: 2
400.000đ
 • Rank: B.Kim IV
 • Tướng: 114
 • Trang Phục: 65

MUA NGAY

-50%

LMHT #15062

LMHT #15062

 • Rank: B.Kim I
 • Khung: ?
 • Tướng: 150
 • Trang Phục: 528
 • Bảng Ngọc: 2
2.500.000đ
 • Rank: B.Kim I
 • Tướng: 150
 • Trang Phục: 528

MUA NGAY

-50%

LMHT #15060

LMHT #15060

 • Rank: Vàng III
 • Khung Vàng
 • Tướng: 75
 • Trang Phục: 40
 • Bảng Ngọc: 2
250.000đ
 • Rank: Vàng III
 • Tướng: 75
 • Trang Phục: 40

MUA NGAY

-50%

LMHT #15055

LMHT #15055

 • Rank: Vàng II
 • Khung Vàng
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 117
 • Bảng Ngọc: 2
500.000đ
 • Rank: Vàng II
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 117

MUA NGAY