• 1 Nguyễn Chí Linh
 • 2 Hưng Lê
 • 3 Nguyễn Thành Danh
 • 4 Hoàng Thái
 • 5 Thái Việt
-50%

LMHT #14580

LMHT #14580

 • Rank: K.Cương III
 • Khung K.C
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 198
 • Bảng Ngọc: 2
1.000.000đ
 • Rank: K.Cương III
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 198

MUA NGAY

-50%

LMHT #15047

LMHT #15047

 • Rank: Cao Thủ
 • Khung Cao Thủ
 • Tướng: 152
 • Trang Phục: 441
 • Bảng Ngọc: 2
3.000.000đ
 • Rank: Cao Thủ
 • Tướng: 152
 • Trang Phục: 441

MUA NGAY

-50%

LMHT #14987

LMHT #14987

 • Rank: K.Cương IV
 • Khung K.C
 • Tướng: 151
 • Trang Phục: 107
 • Bảng Ngọc: 2
800.000đ
 • Rank: K.Cương IV
 • Tướng: 151
 • Trang Phục: 107

MUA NGAY

-50% ACC VÍP

LMHT #14972

LMHT #14972

 • Rank: Vàng III
 • Khung B.K
 • Tướng: 149
 • Trang Phục: 482
 • Bảng Ngọc: 2
3.500.000đ
 • Rank: Vàng III
 • Tướng: 149
 • Trang Phục: 482

MUA NGAY

-50%

LMHT #14971

LMHT #14971

 • Rank: Đồng II
 • Khung Vàng
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 120
 • Bảng Ngọc: 2
550.000đ
 • Rank: Đồng II
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 120

MUA NGAY

-50%

LMHT #14968

LMHT #14968

 • Rank: Vàng III
 • Khung B.K
 • Tướng: 130
 • Trang Phục: 68
 • Bảng Ngọc: 2
400.000đ
 • Rank: Vàng III
 • Tướng: 130
 • Trang Phục: 68

MUA NGAY

-50%

LMHT #14956

LMHT #14956

 • Rank: Vàng I
 • Khung B.K
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 87
 • Bảng Ngọc: 2
450.000đ
 • Rank: Vàng I
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 87

MUA NGAY

-50%

LMHT #14955

LMHT #14955

 • Rank: Bạc IV
 • Khung Vàng
 • Tướng: 131
 • Trang Phục: 75
 • Bảng Ngọc: 2
400.000đ
 • Rank: Bạc IV
 • Tướng: 131
 • Trang Phục: 75

MUA NGAY

-50%

LMHT #14946

LMHT #14946

 • Rank: Vàng IV
 • Khung Vàng
 • Tướng: 150
 • Trang Phục: 68
 • Bảng Ngọc: 2
375.000đ
 • Rank: Vàng IV
 • Tướng: 150
 • Trang Phục: 68

MUA NGAY