• 1 Nguyễn Chí Linh
 • 2 Hưng Lê
 • 3 Nguyễn Thành Danh
 • 4 Hoàng Thái
 • 5 Thái Việt
-50%

LMHT #14805

LMHT #14805

 • Rank: K.Cương II
 • Khung Cao Thủ
 • Tướng: 93
 • Trang Phục: 62
 • Bảng Ngọc: 2
700.000đ
 • Rank: K.Cương II
 • Tướng: 93
 • Trang Phục: 62

MUA NGAY

-50%

LMHT #14804

LMHT #14804

 • Rank: B.Kim I
 • Khung Bạc
 • Tướng: 149
 • Trang Phục: 110
 • Bảng Ngọc: 2
600.000đ
 • Rank: B.Kim I
 • Tướng: 149
 • Trang Phục: 110

MUA NGAY

-50%

LMHT #14802

LMHT #14802

 • Rank: B.Kim I
 • Khung K.C
 • Tướng: 125
 • Trang Phục: 70
 • Bảng Ngọc: 2
450.000đ
 • Rank: B.Kim I
 • Tướng: 125
 • Trang Phục: 70

MUA NGAY

-50%

LMHT #14730

LMHT #14730

 • Rank: K.Cương III
 • Khung K.C
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 94
 • Bảng Ngọc: 2
500.000đ
 • Rank: K.Cương III
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 94

MUA NGAY

-50% ACC VÍP

LMHT #14800

LMHT #14800

 • Rank: Vàng IV
 • Khung B.K
 • Tướng: 149
 • Trang Phục: 1007
 • Bảng Ngọc: 2
10.000.000đ
 • Rank: Vàng IV
 • Tướng: 149
 • Trang Phục: 1007

MUA NGAY

-50%

LMHT #14798

LMHT #14798

 • Rank: B.Kim IV
 • Khung K.C
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 205
 • Bảng Ngọc: 2
900.000đ
 • Rank: B.Kim IV
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 205

MUA NGAY

-50%

LMHT #14796

LMHT #14796

 • Rank: B.Kim I
 • Khung Vàng
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 507
 • Bảng Ngọc: 2
3.000.000đ
 • Rank: B.Kim I
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 507

MUA NGAY

-50%

LMHT #14794

LMHT #14794

 • Rank: Vàng III
 • Khung B.K
 • Tướng: 93
 • Trang Phục: 62
 • Bảng Ngọc: 2
400.000đ
 • Rank: Vàng III
 • Tướng: 93
 • Trang Phục: 62

MUA NGAY

-50%

LMHT #14792

LMHT #14792

 • Rank: K.Cương IV
 • Khung B.K
 • Tướng: 149
 • Trang Phục: 86
 • Bảng Ngọc: 2
700.000đ
 • Rank: K.Cương IV
 • Tướng: 149
 • Trang Phục: 86

MUA NGAY