• 1 Nguyễn Chí Linh
 • 2 Hưng Lê
 • 3 Nguyễn Thành Danh
 • 4 Hoàng Thái
 • 5 Thái Việt
-50%

LMHT #14941

LMHT #14941

 • Rank: Vàng IV
 • Khung Bạc
 • Tướng: 122
 • Trang Phục: 102
 • Bảng Ngọc: 2
500.000đ
 • Rank: Vàng IV
 • Tướng: 122
 • Trang Phục: 102

MUA NGAY

-50%

LMHT #14940

LMHT #14940

 • Rank: Bạc I
 • Khung Vàng
 • Tướng: 151
 • Trang Phục: 135
 • Bảng Ngọc: 2
650.000đ
 • Rank: Bạc I
 • Tướng: 151
 • Trang Phục: 135

MUA NGAY

-50%

LMHT #14939

LMHT #14939

 • Rank: K.Cương IV
 • Khung B.K
 • Tướng: 116
 • Trang Phục: 55
 • Bảng Ngọc: 2
550.000đ
 • Rank: K.Cương IV
 • Tướng: 116
 • Trang Phục: 55

MUA NGAY

-50%

LMHT #14938

LMHT #14938

 • Rank: Vàng IV
 • Khung Vàng
 • Tướng: 151
 • Trang Phục: 117
 • Bảng Ngọc: 2
550.000đ
 • Rank: Vàng IV
 • Tướng: 151
 • Trang Phục: 117

MUA NGAY

-50%

LMHT #14937

LMHT #14937

 • Rank: Bạc I
 • Khung B.K
 • Tướng: 150
 • Trang Phục: 174
 • Bảng Ngọc: 2
850.000đ
 • Rank: Bạc I
 • Tướng: 150
 • Trang Phục: 174

MUA NGAY

-50%

LMHT #14936

LMHT #14936

 • Rank: B.Kim II
 • Khung B.K
 • Tướng: 147
 • Trang Phục: 175
 • Bảng Ngọc: 2
850.000đ
 • Rank: B.Kim II
 • Tướng: 147
 • Trang Phục: 175

MUA NGAY

-50%

LMHT #14935

LMHT #14935

 • Rank: Bạc III
 • Khung Bạc
 • Tướng: 131
 • Trang Phục: 111
 • Bảng Ngọc: 2
700.000đ
 • Rank: Bạc III
 • Tướng: 131
 • Trang Phục: 111

MUA NGAY

-50%

LMHT #14934

LMHT #14934

 • Rank: Vàng I
 • Khung B.K
 • Tướng: 151
 • Trang Phục: 99
 • Bảng Ngọc: 2
450.000đ
 • Rank: Vàng I
 • Tướng: 151
 • Trang Phục: 99

MUA NGAY

-50%

LMHT #14932

LMHT #14932

 • Rank: Bạc III
 • Khung Vàng
 • Tướng: 140
 • Trang Phục: 129
 • Bảng Ngọc: 2
600.000đ
 • Rank: Bạc III
 • Tướng: 140
 • Trang Phục: 129

MUA NGAY

-50%

LMHT #14931

LMHT #14931

 • Rank: Vàng IV
 • Khung Vàng
 • Tướng: 129
 • Trang Phục: 134
 • Bảng Ngọc: 2
650.000đ
 • Rank: Vàng IV
 • Tướng: 129
 • Trang Phục: 134

MUA NGAY

-50%

LMHT #14930

LMHT #14930

 • Rank: Bạc I
 • Khung B.K
 • Tướng: 150
 • Trang Phục: 146
 • Bảng Ngọc: 2
650.000đ
 • Rank: Bạc I
 • Tướng: 150
 • Trang Phục: 146

MUA NGAY